Làm thế nào để tạo nhân vật?     Người chơi chọn máy chủ mình muốn tham gia, sau đó vào game người chơi sẽ được chuyển đến giao diện tạo nhân vật.

  Screenshot_2016-07-28-14-33-02.png

     Hiện tại game có 4 lớp nhân vật để lựa chọn: Chiến Sĩ, Sát Thủ, Cung Thủ và Pháp Sư. Người chơi chon nhân vật mình muốn chơi, sau đó đặt tên, và bấm nút "Vào game" thì sẽ tạo nhân vật thành công.

  Screenshot_2016-07-28-14-33-24.png

  Screenshot_2016-07-28-14-33-32.png

  Screenshot_2016-07-28-14-33-10.png

  Screenshot_2016-07-28-14-33-17.png


CHIEN THAN BONG DEM