Làm thế nào để thay đổi mật khẩu?       Nhấp vào biểu tượng trên giao diện như hình dưới, vào Tải khoản

    Screenshot_2016-07-28-10-10-33.png


       

       Trong giao diện tài khoản, chọn đổi mật khẩu, gõ mật khẩu cũ và thiết lập mật khẩu mới ( như hình dưới)

    Screenshot_2016-07-28-10-10-17.png


CHIEN THAN BONG DEM