Làm thế nào để liên hệ CSKH?     Nhấp vào biểu tưởng trên giao diện chính như trên, vào CSKH, chọn tùy chọn tương ứng và gửi phản hồi của bạn. Bạn có thể nhấn "+" để thêm hình. Nếu không thể thêm hình thành công, vui lòng thử lại.

    Screenshot_2016-07-28-10-10-33.png


    Screenshot_2016-07-28-10-10-57.png

    Screenshot_2016-07-28-10-11-06.png
CHIEN THAN BONG DEM