[ HƯỚNG DẪN TÂN THỦ] Hệ thống Trang bị


  Hệ thong cường hóa.png


  Nhận trang bị: qua các nhiệm vụ, phó bản, nạp tiền, v.v


  Cách sử dụng: Mỗi nhân vật có 11 bộ phận, mỗi bộ phận sẽ có trang bị riêng biệt để nâng cao lực công kích, phòng ngự, HP, v.v.


  Đẳng cấp trang bị: Mỗi trang bị có tương ứng với đẳng cấp nhân vật. Trừ trang bị ám kim không yêu cầu cấp nhân vật.


  Phẩm chất trang bị: được chia thành 6 loai: trắng, lục, lam, tím, cam, vàng. Cùng 1 cấp, trang bị nào có phẩm chất cao sẽ có thuộc tính cao hơn. Thông thường, thuộc tinh của trang bị ban đầu sẽ không thay đổi, nhưng thuộc tính của trang bị ám kim sẽ dần tăng lên khi cấp nhân vật tăng.


  Tách trang bị:  có thể tách trang bị thành vật liệu dung để nâng cấp các trang bị khác.  Cấp trang bị càng cao, phẩm chất càng cao, khi tách ra số vật liệu nhận được càng nhiều. Nếu trên trang bị được tách có gắn đá, số lượng đá sẽ được trả lại trong túi đồ. Trong giao diện chính chọn Rèn- Tách trang bị


  Cường Hóa: có thể cường hóa từng bộ phận của nhân vật.Trang trước:[HƯỚNG DẪN TÂN THỦ] Tính năng

Trang sau:Không có bài rồi

CHIEN THAN BONG DEM